Breaking News

線穿針魔術

Dạy cách làm ảo thuật cho nắp chai bia xuyên vào chai bia cực phù thủy
Truco de magia: Aro y cadena

學會了這個魔術,以後阿嬤的針線就不用煩惱了.

source

From Google:


Dạy cách làm ảo thuật cho nắp chai bia xuyên vào chai bia cực phù thủy
Truco de magia: Aro y cadena

Check Also

DO 10 SUPER EASY CARD TRICKS!

Amazing self working card trick revealed! One Million Subscriber Card Trick 10 amazing beginner magic …