Breaking News

2X2魔術方塊基本解法(LBL)教學 – 第一層

Học ảo thuật cua gái cùng LeePin với chiêu ảo thuật bài biến hóa ra chữ I LOVE YOU
Magia en el semáforo buenisimo

沒有聲音但有字幕講解:)) ※如果還沒學會3X3的話可以點下列連結: 第一層→http://www.youtube.com/watch?v=wBgEeV… 第二層→http://www.youtube.com/watch?v=7AsMdi……

source

From Google:


Học ảo thuật cua gái cùng LeePin với chiêu ảo thuật bài biến hóa ra chữ I LOVE YOU
Magia en el semáforo buenisimo

Check Also

魔术揭秘 喝完的可乐神奇的还原 一分钟学会

Awesome magic trick that you can do CARD vs SMARTPHONE MAGIC TRICK TUTORIAL 魔术大揭秘,你将学会做出惊人表演所必需的技术细节和展示技巧。只有很好地把握住这两项,一个真正的魔术师才会诞生!没有正确的表演手段,光… source …