A coin manipulation magic trick revealed.

Mersal official magic tricks with Ashwin-1
Mersal official magic tricks with Ashwin-3

A coin manipulation magic trick revealed.
Music- www.bensound.com

source

From Google:


Mersal official magic tricks with Ashwin-1
Mersal official magic tricks with Ashwin-3

Check Also

Ảo thuật gian leepin dạy học 72 chiêu múa bài ảo thuật nâng cao

INSIDE JOB 主人保護聖誕樹的各種創意妙招! 背後真正的原因其實是... HỌC ẢO THUẬT MIỄN PHÍ TẠI: http://cuahangaothuat.com/ HỌC ẢO THUẬT MIỄN …