AMAZING rubber band&pen magic tricks tutorial ペン&輪ゴムマジック 解説

Magia con gomas elásticas - Trucos divertidos
hướng dẫn ảo thuật,biến đổi quân bài,dạy ảo thuật bài LH:01666667346

rubber band&pen magic tricks tutorial by tejinaouji

手品王子 Channel Please Subscribe⇒https://www.youtube.com/user/ahuriouji

実演(Demonstration moving)はこちら⇒https://www.youtube.com/watch?v=UIzqJo5lnTk

source

From Google:


Magia con gomas elásticas - Trucos divertidos
hướng dẫn ảo thuật,biến đổi quân bài,dạy ảo thuật bài LH:01666667346

Check Also

Ảo thuật gian leepin dạy học 72 chiêu múa bài ảo thuật nâng cao

INSIDE JOB 主人保護聖誕樹的各種創意妙招! 背後真正的原因其實是... HỌC ẢO THUẬT MIỄN PHÍ TẠI: http://cuahangaothuat.com/ HỌC ẢO THUẬT MIỄN …