Breaking News

Coin Magic – Mersal | Tea Kada Raja

वो सच जो जादूगर आपसे छुपाते है // WORLD'S GREATEST MAGIC TRICKS REVEALED
How To Put A COIN THROUGH A TABLE Magic Trick!!! (Super Easy)

From many coin magic tricks, two of them are performed. One of the magic trick is also performed in Mersal film.

Performed by Manoj
Team TKR

source

From Google:


वो सच जो जादूगर आपसे छुपाते है // WORLD'S GREATEST MAGIC TRICKS REVEALED
How To Put A COIN THROUGH A TABLE Magic Trick!!! (Super Easy)

Check Also

【滴妹Vlog】跟著滴妹一起進錄音室錄翻唱歌曲吧 ♥ 滴妹

DVD dạy học và hướng dẫn ảo thuật kĩ năng múa quạt và ảo thuật …