Identity Magic Card Trick Revealed

Two basic card tricks
David & Leeman: Howie Can't Read Act (Pressure Phrenology) REVEALED (step by step) - AGT 2014

cool new magic trick

source

From Google:


Two basic card tricks
David & Leeman: Howie Can't Read Act (Pressure Phrenology) REVEALED (step by step) - AGT 2014

Check Also

Ảo thuật gian leepin dạy học 72 chiêu múa bài ảo thuật nâng cao

INSIDE JOB 主人保護聖誕樹的各種創意妙招! 背後真正的原因其實是... HỌC ẢO THUẬT MIỄN PHÍ TẠI: http://cuahangaothuat.com/ HỌC ẢO THUẬT MIỄN …