Breaking News

( MAGIC ) Ảo thuật với thẻ bài I VTC11

ASTONISHING 'WAVE CHANGE' CARD TRICK REVEALED! (Do Amazing Magic!)
【Mountain】這就是我的雷葛爾!大衛魔術師電競劉謙是你!?2017/11/06

Làm ảo thuật với bộ bài tây

Kênh truyền hình Thiếu nhi và Gia đình VTC11
http://kidstv.com.vn
http://mecon.vn

source

From Google:


ASTONISHING 'WAVE CHANGE' CARD TRICK REVEALED! (Do Amazing Magic!)
【Mountain】這就是我的雷葛爾!大衛魔術師電競劉謙是你!?2017/11/06

Check Also

NEWS PAPER vs WATER MAGIC

Como usar la CANELA para la buena suerte, Baños y Hechizos 魔术教学 白纸瞬间变钞票 一分钟学会 NEWS …