Breaking News

Magic of sciences – Làm ảo thuật bằng khoa học – by bjdatjnh

How To Completely Memorize a Deck of Cards! (sorta clickbait sorta not)
HAPPY HOLIDAYS! MIND BLOWING SLEIGHT-OF-HAND TRICK THAT'S EASY TO LEARN!

Mình thấy hay nên móc cái Xperia cùi 3.2 chấm quay lại trên tivi nên không được rõ. Nhưng vẫn dư sức để hiểu nội dung ^O^

source

From Google:


How To Completely Memorize a Deck of Cards! (sorta clickbait sorta not)
HAPPY HOLIDAYS! MIND BLOWING SLEIGHT-OF-HAND TRICK THAT'S EASY TO LEARN!

Check Also

NEWS PAPER vs WATER MAGIC

Como usar la CANELA para la buena suerte, Baños y Hechizos 魔术教学 白纸瞬间变钞票 一分钟学会 NEWS …