Magic of sciences – Làm ảo thuật bằng khoa học – by bjdatjnh

How To Completely Memorize a Deck of Cards! (sorta clickbait sorta not)
HAPPY HOLIDAYS! MIND BLOWING SLEIGHT-OF-HAND TRICK THAT'S EASY TO LEARN!

Mình thấy hay nên móc cái Xperia cùi 3.2 chấm quay lại trên tivi nên không được rõ. Nhưng vẫn dư sức để hiểu nội dung ^O^

source

From Google:


How To Completely Memorize a Deck of Cards! (sorta clickbait sorta not)
HAPPY HOLIDAYS! MIND BLOWING SLEIGHT-OF-HAND TRICK THAT'S EASY TO LEARN!

Check Also

تعلم العاب الخفة # 635 ( تعرف على القطعة المزيفة ) magic trick revealed

How to Predict the Future : Card Clone Magic Trick Revealed Nử ảo thuật gia …