Breaking News

Magic of sciences – Làm ảo thuật bằng khoa học – by bjdatjnh

How To Completely Memorize a Deck of Cards! (sorta clickbait sorta not)
HAPPY HOLIDAYS! MIND BLOWING SLEIGHT-OF-HAND TRICK THAT'S EASY TO LEARN!

Mình thấy hay nên móc cái Xperia cùi 3.2 chấm quay lại trên tivi nên không được rõ. Nhưng vẫn dư sức để hiểu nội dung ^O^

source

From Google:


How To Completely Memorize a Deck of Cards! (sorta clickbait sorta not)
HAPPY HOLIDAYS! MIND BLOWING SLEIGHT-OF-HAND TRICK THAT'S EASY TO LEARN!

Check Also

Magician Rich Ferguson Gets Back at Skeptical TV Host!

6 Magic Watermelon Tricks for Summer 魔術揭秘撲克牌神奇的漂浮真相曝光一分鐘學會 After not believing a tricks she saw earlier, …