[TPS] – Giải mã ảo thuật biến ra cả một lớp học của Kadan Bart Rockett tại America’s Got Talent 2016

A Modern Card Sandwich Trick // Magic Tutorial
20171205 黃偉民易經講堂 1 料經濟崩圍北京驅趕低端人口防動亂 何志平一帶一路第一滴血 公冶長篇

★★ My Facebook: https://goo.gl/ADyQMo ★★
– Kênh giải mã ảo thuật – bấm đăng ký để đón xem video mới nhé!
*
– Link video biểu diễn gốc:

*
– Giải mã ảo thuật biến ra cả một lớp học của Kadan Bart Rockett tại America’s Got Talent 2016.
– Cảm ơn bạn đã xem video của tôi! Bấm đăng ký (subcribe) để đón xem những video kế tiếp nhé!

source

From Google:


A Modern Card Sandwich Trick // Magic Tutorial
20171205 黃偉民易經講堂 1 料經濟崩圍北京驅趕低端人口防動亂 何志平一帶一路第一滴血 公冶長篇

Check Also

تعلم العاب الخفة # 635 ( تعرف على القطعة المزيفة ) magic trick revealed

How to Predict the Future : Card Clone Magic Trick Revealed Nử ảo thuật gia …