Truco de magia: Aro y cadena

線穿針魔術
99% OF PEOPLE DIDN'T KNOW THESE TRICKS SECRETS (Coin And Card Tricks)

http://magictrick.es.

source

From Google:


線穿針魔術
99% OF PEOPLE DIDN'T KNOW THESE TRICKS SECRETS (Coin And Card Tricks)

Check Also

Dạy ảo thuật có hướng dẫn làm cho quả cầu ma thuật bay lơ lững trên không trung

تعلم العاب الخفة # 630 ( قرورة الساحر ) magic trick revealed 閃電變牌 實用搭讪妹子的技巧(The skill …