Breaking News

【實驗】兩艘小船的奇異行為…誰能解釋這一切?

hướng dẫn làm ảo thuật 4 đồng xu 4 lá bài- leetomagic
Cómo ADIVINAR cualquier carta SIEMPRE - Método INFALIBLE

金屬在水中浮起來? 兩隻小船自己互相交換位置? 竹籤沒有磁力…卻像有磁力般互相吸引? 這些到底是為什麼呢?? ————————————————-…

source

From Google:


hướng dẫn làm ảo thuật 4 đồng xu 4 lá bài- leetomagic
Cómo ADIVINAR cualquier carta SIEMPRE - Método INFALIBLE

Check Also

魔术教学—学一手可以装逼的手法,一分钟学会!

Ảo thuật hút đồ vật ( Suicidal artifacts ) 3 MAGIC TRICKS TUTORIALS!?!? #3 Saneha …