Breaking News

【智障劇場03】偷吃的最高境界

Zack King, el joven mago de la edición de VIDEOS
تعلم العاب الخفة # 634 ( النار الباردة ) magic trick revealed

偷吃也太可惡了吧!! 嗯!! 不過多角度思考的確很重要~ 更多智障劇場:https://goo.gl/RKDPQM ————————————————————— ▷ 背景音樂…

source

From Google:


Zack King, el joven mago de la edición de VIDEOS
تعلم العاب الخفة # 634 ( النار الباردة ) magic trick revealed

Check Also

BẤT NGỜ Với Cách Tạo Ra Âm Thanh Trong Các Bộ Phim Nổi Tiếng – Chuyện Lạ Kỳ Thú

Hice 2 trucos de magia y Los revele taton 266 魔術破解:兩個串一起的橡皮筋,0.1秒分離!終于揭秘了(two strings of rubber bands, …