Breaking News

[搞怪魔術帽] 硬幣&奇異筆 魔術 Coin & Sharpie Performed by Chris Chen

Học ảo thuật kéo bài và xòe bài cùng j - CLip hướng dẫn hay thế giới
10 Trucos Con Fuego Que No Conocías - Experimentos Caseros - LlegaExperimentos

免費撲克牌魔術教學、生活魔術教學請到搞怪魔術帽http://bit.ly/1mxLppT 一鏡到底,沒有剪接(從開始到結束都沒有修改過), 沒錢做特效,沒有假觀眾…

source

From Google:


Học ảo thuật kéo bài và xòe bài cùng j - CLip hướng dẫn hay thế giới
10 Trucos Con Fuego Que No Conocías - Experimentos Caseros - LlegaExperimentos

Check Also

Ván bài 5b. Người ta mua sảnh, mua thùng siêu cao thủ Loan Vo không cần nhé

Trucos de magia y momentos epic en la ciudad de iquitos (conociendo lugares) 魔术教学 — …